Home  -  KaM  -  KaM 2  -  Tipy a Triky  -  Extra  -  Downloads  -  Mapa webu  -  Kontakt

Copyright © 2005 Knights and Merchants .:Site created by Ixce-t-X:.

 

 

 

.:Příběh:.

 Příběh Knights and Merchants je skutečně velmi propletený a v jeho ději zažijete mnoho zvratů. Proto je zde připravený kompletní scénář, který samozřejmě nemá konec. O ten se už musíte postarat vy, prostřednictvím hry. Ale pozor! Zrádci a spiklenci našeho království jsou všude kolem vás, dávejte si tedy na ně dobrý pozor.

 

 

Ve zkratce...


 Celý děj hry se točí okolo sporu otce se synem, tedy krále Karoluse s princem Lotharem. Ten se rozhodl, že už se mu nechce déle čekat na trůn celého království, které se díky spravedlivé a úspěšné vládě jeho otce stalo nejsilnějším a nejbohatším královstvím v zemi, a rozpoutal občanskou válku. Na celé čáře se svými vycvičenými jednotkami vítězi a v poslední chvíli vstupujete do celého příběhu vy, jako hejtman poslední části království, která ještě nepadla do rukou zrádného Lothara.Čeká vás velmi dlouhá cesta za vítězstvím. Přes celé království se musíte díky kombinaci strategie bojové a hospodářské dobít až k samotnému Lotharovi a pro svého krále jej porazit. Určitě se nejedná o snadný úkol a je jen na vás, jak si s ním poradíte.

Původní příběh je poněkud delší a mě se ho bohužel nepodařilo získat v elektronické podobě, takže jediné co mi zbylo je, že jsem musel přepsat text který byl jako tutoriál v časopisu GAME4U, takže text který si zde můžete přečíst je převzat právě z tohoto časopisu.

 

 

 

.:Story:.

 "Ach, nový herolde našeho královského veličenstva pokorně prosím o to, abyste snášel moji přítomnost. Modlete se, dobrý pane. Myslím, že na mém stole ležela láhev výborné brandy, kterou jsem schovával na chvíle, jako je tato. Válka trvá už několik let a zdá se, že pokračující rebelie má požehnání, aby byla úspěšnou. Smutné je, že prvorozený syn našeho krále je vůdcem těchto ničemů."

Chcete se zeptat, jak dlouho už tyto události trvají? To je vpravdě dlouhá a smutná historie. Král Karolus vládl bez rozepří mnoho let a byl věrně a vroucně milován svými poddanými. Díky jeho zákonům a moudrosti lid neznal hlad ani starosti. Na začátku se objevilo několik nešťastníků, kteří se vzbouřili a chtěli získat korunu pro sebe. Ale král Karolus těchto pár jedinců zastavil dříve, než jejich postavení posílilo, a tak se zrádci naučili, že Karolus není ten, kterého je lehké odstranit, ale že je silný a odvážný. Odpověděl svým nepřátelům ohněm a mečem, dokud se nevypořádal s posledním, který by chtěl zpochybňovat jeho právo vládnout. Skutečně, země byla požehnána mírem, takže obchod a řemesla mohla vzkvétat, jako nikdy předtím. Když se narodil následník trůnu, zdáli se všichni skutečně spokojeni. Nikdo neví jak, ale z temnoty se zrodila špatná věštba a proroctví v hodině narození prince Lothara. Věhlasný učenec a učitel, Johann von Moorbach, se poradil s hvězdami o budoucnosti osudu krále. Tento vědec prorokoval dítěti budoucnost plnou naděje. Nikdo jiný se mu neměl vyrovnat, měl být jako skála pevný v boji a získat mnohá vítězství. Jeho jméno samotné mělo zaplnit srdce nepřátel hrůzou. Princ Lothar byl opravdu poslušným žákem a stal se, stejně jako jeho učitel, jedním z největších učenců v království. V záležitostech válčení měl zvláštní nadání, ať již držel meč nebo velel na cvičném bitevním poli. Jeho taktické schopnosti se poprvé prokázali v potlačení necivilizovaných barbarů daleko na severu. Ti mnohokrát divoce a beztrestně útočili na hranice království. Ale nyní tomu přišli udělat přítrž otec se synem. Nikdo tehdy netušil, že nad celým královstvím se rozprostírají temná mračna zkázy. Princ Lothar byl poslušný syn, pýcha svých rodičů a čestný rytíř bez bázně a hany. Mladý princ těžce nesl únik z náruče chlapectví, když ho jeho otec vyslal vládnout malé provincii. Král ve své moudrosti chtěl poskytnout synovi možnost, aby si z praktické stránky  vyzkoušel to, co se naučil z knih a od učitelů. Nebylo překvapením, když se princ této role zhostil bez jakýkoli problémů. Za dva roky se malý princ regent chopil zapadlých míst a vytvořil z nich vzkvétající město s nejdůležitějšími obchodními středisky. Hojná úroda a intenzivní hledání surovin mu přinesly nesmírné bohatství, v důsledku čehož byl schopen podporovat a držet velkou vojenskou sílu, která udržovala zákon a pořádek. Princ také nechal postavit palác, kde byli cvičeni mladí rytíři. Nejvybranější pochoutky byly prodávány na zlatých podnosech, nejlepší jižní vína tekla proudem a všichni byli obveselováni klauny, hráči a tanečníky. V zemi vládla harmonie a mír a bojechtivost mladých se otupila tímto nečinným životem. Jeho stoupenci se stali, ačkoliv byli zaměstnáni lovem, rytířskými turnaji a vojenskými cvičeními, nespokojenými a jejich planoucí charaktery začaly prahnout po větším vzrušení. Více a více byli rytíři krále zaměstnáni spory s okolními nájezdníky. Při jedné takové události byl zabit nevinný člověk a jeho mlýn vypálen. Mnozí svědci uvedli, že za zbabělým činem stáli rytíři, a baron Gottfried, pán mrtvého mlynáře, žádal po králi bezodkladné vypořádání se s těmito bezbožnými nájezdníky. Se žalem v srdci, ale bez váhání vyřkl král Karolus nad vzbouřenci ortel: smrt pověšením! Byl vyslán posel na koni, aby doručil toto nařízení s královskou pečetí princi. Posel se však již nikdy do hlavního města nevrátil a má šetření v této věci ukazují, že tento muž pravděpodobně nikdy nedojel do provincie prince Lothara. Jak je známo, poslové jsou vždy pod osobní ochranou samotného krále, a proto byl panovník hluboce rozhořčen zločinem na svém poddaném. Nařídil proto svému předchůdci, Hilpertu von Rodgau,(královu věrnému heroldovi), aby doručil princi druhé nařízení. Král poskytl Hilpertu polovinu ze své vlastní tělesné stráže, aby zaručil vítězství práva. Princ Lothar jednal s královým heroldem velmi nezdvořile a Hilpert musel čekat na audienci mnoho dní. To velice unavilo trpělivost dobrého pána z Rodgau, takže si, chráněn královou tělesnou stráží, vynutil k princi cestu silou. Rozzuřen incidentem ve svém domě, ignoroval princ příkaz krále a svého otce a odmítl ničemné rytíře popravit. Klid a moudrost starého herolda byly v skutku legendární a Hilpert použil svůj um, aby rozmluvil princi jeho nerozvážnost. Princ se však nejen, že neobrátil sluch k heroldově žádostem, ale dokonce vyhrotil situaci urážkou tohoto váženého starého muže, načež se králova družina odebrala na cestu do hlavního města nesouc královi smutnou zprávu o neúctě jeho syna ke královské přísaze a neloajalitě ke koruně. Po vyslechnutí novinek král uhodil pěstí do stolu. Mnoho hodin se radil s heroldem o tom, jak má být, s bolestí  v srdci, jeho syn potrestán a odstraněn z místa guvernéra provincie. Znovu byl k princi vyslán posel, aby se za pár dní vrátil s odpovědí: princ Lothar odmítl postoupit svá práva a nikdy se již nevrátí domů! Nyní začal král vskutku zuřit a vyslal armádu proti vzpurnému synovi, aby jej vojenskou silou přivedl k přísaze věrnosti. Princ mezitím shromáždil okolo města velkou armádu, která udělila královým silám lekci z vojenské taktiky. Královi generálové byli poraženi provinční armádou a vrátili se do hlavního města. Zlostí rudý král vyhlásil třesoucím se hlasem svého syna za vyděděnce a nepřítele království. S prvním úderem meče rozprostřela občanská válka temná křídla nad celou zemí. Mnozí baroni se připojili k buřičskému princi doufajíc, že získají bohatství a nová území. Následující roky byly plné žalu pro ty, kteří zůstali věrni králi. Proroctví učence a učitele Johanna von Moorbacha se vyplnilo, byl to princ Lothar, kdo zapříčinil hrůzu a zděšení pouhým vyslovením svého jména. Ti, kteří nepoznali hrůzy války a drancování žoldnéřů, leží skoleni morem nebo hladem. Zde je poslední zbývající útočiště, ze kterého již nelze dál ustoupit a ve kterém nelze čekat milost nepřátel.

 

 No a jak to bylo dál? Na tom už musíte zapracovat vy, prostřednictvím hry. Po vašem postupném dobývání různých území, bitvách s mnoha barony a barbary se dostanete až přes těch 20 misí na jejichž konci stojí ten největší padouch a zrádce. Až toho bastarda vykopnete z domu, stanete se po zásluze králem.

 

 

 

 

.:KaM:.

O hře

-Příběh

-Popis KaM

-Rady do hry

-Multiplayer

Popis budov

Popis jednotek